Hertelden güncel bilgi sayfanız. aradığınız buralarda biryerde hoşgeldiniz. (welcome)
Google

SILA Diyeti, Şarkıcı Sıla Diyeti, Sıla 1 Ayda 12 Kilo Nasıl Verdi!

SILA Diyeti, Şarkıcı Sıla Diyeti, Sıla 1 Ayda 12 Kilo Nasıl Verdi!


"Sponsorlu Bağlantılar"


▼ İçerik ▼


SILA Diyeti, Şarkıcı Sıla Diyeti, Sıla 1 Ayda 12 Kilo Nasıl Verdi!

Pop mü­zi­ğinid­di­alı isim­le­rin­den Sı­la, şar­kı­la­rı ka­dar son dö­nem­de ver­di­ği ki­lo­lar­la da dik­kat çe­ki­yor.

Fazla ki­lo­lar­ından kur­tul­mak için sı­kı bir ça­lış­ma tem­po­su­na gi­ren Sı­la, Ramazan öncesi 1 ay­da 12 ki­lo ver­di.

Sa­bahları Şey­daCoş­ku­n’­la yü­rü­yüş­ler ya­pan ün­lü sa­nat­çı, di­ye­tis­ye­nin çiz­di­ği bes­len­me çi­zel­ge­si­nin dı­şı­na çık­ma­dı.

Çok iş­tah­lı bi­ri ol­ma­ma­sı­na rağ­men doğ­ru bes­len­me­di­ği için ki­lo alan Sı­la, bes­len­me dü­ze­ni de­ği­şin­ce ki­lo­la­rın­dan da kı­sa sü­re­de kur­tul­du.

Ta­vuk yemeyen şar­kı­cı için özel bir diyet lis­te­si ha­zır­lan­dı.

Pro­te­in ve mey­ve ağır­lık­lı bes­len­me­ye baş­la­yan sa­nat­çı, azalttığı öğünlerinde proteinin yanı sıra ki­raz ve ba­dem yi­ye­rek ki­lo ver­di.

"Sponsorlu Bağlantılar"

Ekleyen: alkmaar, Saat: 14:26

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Google

Copyright © 2017 bf-legacy Tasarım: Kaizen Template
Geliştiren: Bf Legacy

DMCA.com Protection Status